Home » Communicatietraining: Van debat naar DIALOOG

Communicatietraining: Van debat naar DIALOOG

Herken je dit?

  • tijdens overleggen wordt er slecht geluisterd, wordt er veel door elkaar heen gepraat en zijn vaak dezelfde mensen aan het woordje medewerkers laten niet het achterste van hun tong zien en daardoor maken jullie niet optimaal gebruik van de aanwezige kennis en ervaring
  • bij veranderingen stellen je medewerkers volgens jou hun eigen belang vaker voorop dan het team- en organisatiebelang
  • vergaderingen en overleggen zijn vaak rommelig, onrustig en duren in jouw ogen daardoor vaak te lang

Zou je willen .. ?

“dat de kwaliteit van de gesprekken en overleggen toeneemt, waardoor vraagstukken en thema’s fundamenteel bespreekbaar worden en worden opgelost”

“dat er meer gecommuniceerd wordt vanuit een gezamenlijke missie en visie, waarbij er recht wordt gedaan aan ieders individuele kwaliteiten”

“dat je meer rust in je team ervaart doordat er open en rechtstreeks met elkaar gecommuniceerd wordt”

“dat je bij conflictsituaties of lastige vraagstukken op een constructieve manier met je team(leden) het gesprek aan kan gaan”

“dat je teamleden elkaar gemakkelijk vinden en op opbouwende manier elkaar feedback kunnen geven”

“dat tijdens overleggen en gesprekken er sneller to the point gekomen wordt, waardoor deze minder lang duren en tegelijkertijd effectiever zijn”

Waarom van debat naar dialoog ?

Wij geloven dat organisaties meer resultaten boeken wanneer teamleden elkaar aanvullen, versterken en aanmoedigen. Waarbij ieder teamlid ervaart dat zijn of haar talenten zichtbaar (mogen) zijn en ingezet worden. Wij geloven dat een eenvoudig en tegelijk krachtig instrument om dit te realiseren, de dialoog is.

De kern van de dialoog is aandachtig luisteren, vragen stellen en ruimte geven voor elkaars standpunten. Waardoor er optimaal gebruik wordt gemaakt van alle kennis en ervaring die binnen het team aanwezig is. Waar in een debat er een winnaar en verliezer is, gaat de dialoog uit van samen winnen. Hierdoor zal de samenwerking verbeteren en de resultaten duurzamer zijn.

‘Er wordt vaker geluisterd om je eigen punt te maken,
dan om de ander te begrijpen’

Interesse in deze training?

Interesse in deze 1-daagse communicatietraining voor de publieke sector? Neem contact op met mij op 06-51837131 of kijk op www.vandebatnaardialoog.nl